Bedrijven

Traineeship

Als bedrijf heb je een onderscheidend aanbod naar toekomstige medewerkers en bestaande talenten. Hiermee kun je mensen binden en blijven boeien. Je medewerkers krijgen professionele begeleiding, jij bent aangehaakt maar hoeft hier maar beperkt tijd aan te besteden. Projecten en zaken die je graag opgepakt ziet worden maar steeds niet aan toekomt kunnen nu wel worden opgestart en uitgevoerd. Naast de trainee en de manager of bedrijfsleiding, worden ook de andere medewerkers actief betrokken bij het programma.  Daarnaast vind samenwerking plaats met diverse bedrijven (betere verbinding in de regio) door uitwisseling van kennis tussen trainees en gezamenlijk overleg binnen deelnemende bedrijven. Kortom leven lang leren en ontwikkelen wordt geborgd.

Kosten Traineeship

 • Het ontwikkelprogramma kost EUR 7.500,- per jaar dus voor 2 jaar totaal EUR 15.000,-
 • Daarnaast is er het bruto salaris voor de trainee (marktconform)
 • Dit kan in een detacheringsmodel of met een eigen medewerker in dienst
 • De tijdsinspanning van de trainee is afhankelijk van de rol in de organisatie, gemiddeld 1 dag per week (inclusief trainingsuren en projectwerk)
 • De tijdsinspanning voor het bedrijf / begeleider is gemiddeld 0,5 uur per week
 • De trainee zal ten minste 2 bedrijfs-brede presentaties doen, zodat medewerkers mee worden genomen in het traject en project van de trainee

Management ontwikkelprogramma

Continue leren en ontwikkelen is essentieel in organisaties, zeker wanneer het om het leiderschap en management gaat. In een uitdagend management ontwikkelprogramma gaat toekomstig leiderschap aan de slag met het verzilveren van hun talenten. Leren van andere (toekomstig) leiders in de logistiek is een belangrijk onderdeel, net al samenwerken en elkaar uitdagen op ontwikkelingen.

Veel logistieke MKB bedrijven hebben talentvolle medewerkers in huis. Mensen die cruciaal zijn in de ontwikkelingen van vandaag en voor de ontwikkelingen van morgen. Mensen die een voorbeeldfunctie in de organisatie hebben, of het potentieel hebben een voorbeeldfunctie te vervullen. Deze mensen wil je als organisatie zichtbaar helpen groeien en ontwikkelen. Wil je verbinden aan de organisatie en aan de doelen van de toekomst. Ze helpen de leider van de toekomst te worden hoe die rol er ook uitziet binnen de organisatie.

Leider betekent niet automatisch manager of directeur (dat kan natuurlijk wel), een leider is iemand die voor de groep gaat staan, helpt koers te bepalen en sturing geeft en hulp biedt aan de andere medewerkers in het team. Samen sterk en toekomst bestendig.

Binnen het management ontwikkelprogramma helpen we die medewerker binnen de organisatie (zie boven) met praktische tools en handvatten om verandering vorm te geven.

In een uitdagend programma ga je aan de slag met je ontwikkeling, zelfreflectie en leiderschapsstijlen. In een kleine groep volg je trainingen, heb je intervisie en breng je praktijkvoorbeelden in om aan te werken. Het programma bestaat uit een aantal trainingsdagen en coaching & reflectie –momenten.

In hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:

 • Doorlooptijd 8 maanden
 • Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers
 • Startworkshop ter kennismaking
 • 12 trainingsmomenten variërend van 2 uur tot 8 uur
 • 3 verdiepende expert sessies
 • 3 bedrijfsbezoeken (gluren bij de buren)
 • Elke 2 weken persoonlijke begeleiding / coaching (30 min check-in)
 • 7 reflectie / intervisie sessies (2-4 uur)
 • 1 bedrijfsbrede presentatie / workshop
 • 1 afsluitende workshop

Kosten

 • Het management ontwikkelprogramma kost EUR 9.900,-
 • Investering is 4-8 uur per week
 • De unieke mogelijkheid om te leren van elkaar en te leren  over jezelf